«El repte és oferir solucions al teu públic objectiu, no trobar clients per als teus productes».

Xavier Arnavat Carballido
Cap de Comunicació del Complex Industrial de Repsol a Tarragona
Professor de Marketing Mix

Màrqueting
(80 h lectives, 9 ECTS)

Coordinadora: Inmaculada Vázquez

El mòdul de MÀRQUETING té com a propòsit preparar-te per desenvolupar, promocionar i posar al mercat productes i/o serveis que proporcionen un valor òptim als clients.

Assignatures:

  • Màrqueting Estratègic (32 h)
    Professors: Josep M. Capella, Jordi Palomar, Albert Pàmies, Hildebrand Salvat, Inmaculada Vázquez

  • Marketing Mix (48 h)
    Professors: Xavier Arnavat, Josep M. Capella, Albert Pàmies, Inmaculada Vázquez