«El bon assaonament no és fruit de la improvisació. És només a través d’un procés amb pautes clares, la seva millora i refinament diari, com s’obté la recepta infal·lible».

Claudia Legoff Cisneros
Regional Continuous Improvement Manager Europe & Africa a Lear Corporation

Alberto Tocco
Regional Quality Director Europe & Africa a Lear Corporation
Professors de Gestió de Processos

Efectivitat organitzacional
(56 h lectives, 5 ECTS)

Coordinador: Alberto Tocco

El mòdul d’EFECTIVITAT ORGANITZACIONAL proporciona els fonaments per dissenyar el sistema de gestió de qualsevol organització, revisar-lo i impulsar tant la seva millora com el seu rendiment.

Assignatures:

  • Disseny i Comportament Organitzacional
    (16 h)
    Professora: Lluïsa Cortada
  • Gestió de Processos
    (40 h)
    Professors: Claudia Legoff, Alberto Tocco