Beques i facilitats de pagament

El preu del programa és de 8.660 €

L’import pot fer-se efectiu mitjançant qualsevol d’aquestes dues opcions:

  • 10% de l’import total en concepte de reserva de plaça (866 €) en un termini de 15 dies des de la recepció de la carta d’admissió al programa MBA-URV + 50% (4.330 €) aproximadament a finals de juliol de 2023 + 40% restant (3.464 €) aproximadament a finals de juliol de 2024.
  • 10% de l’import total en concepte de reserva de plaça (866 €) en un termini de 15 dies des de la recepció de la carta d’admissió al programa MBA-URV + 90% restant (7.794 €) aproximadament a finals de juliol de 2023.

Es pot concretar una nova modalitat de fraccionament. Podeu demanar més informació a mba@fundacio.urv.cat.

La Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (FUNDAE) també concedeix ajuts per a aquest tipus de formació. Podeu consultar informació detallada Bonificació FUNDAE.

Aquest màster disposa d’una de les 36 Beques FURV d’accés als títols propis de postgrau. Tota la informació a Beques FURV.

El Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) destina un fons econòmic per ajudar els col·legiats que es matriculin a l’MBA. Les sol·licituds s’han d’adreçar al CETIT durant el període de matriculació. Els sol·licitants han d’estar donats d’alta com a col·legiats, abans del període de matriculació i han de tenir pagada la quota col·legial de l’any en curs.