Dades demogràfiques de l’MBA-URV

El MBA és un màster generalista, de desenvolupament de carrera professional, dirigit a persones amb una experiència laboral rellevant i que solen trobar-se en alguna de les situacions següents: tècnics, empresaris i directius, successors en l’empresa familiar o emprenedors.

El perfil tipus dels participants en una edició del MBA-URV és el següent:

0 anys
de mitjana d’edat
0 anys
de mitjana d’experiència laboral

Conseqüentment, els nostres estudiants aprenen tant dels seus professors com dels seus companys d’edició, augmentant, a més, les oportunitats de connexió amb el món empresarial.

Distribució per rols


Empresaris i directius
54%
Tècnics 36%
Emprenedors 5%
Successors 5%

Distribució per formació previa

Enginyeries 58%
Ciències Socials 23%
Ciències Experimentals 7%
Ciències de la Salut 1%
Altres 11%