Història

La gestació del Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) va iniciar-se el desembre de 1994 quan el Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Tarragona (CETIT) va identificar entre molts dels seus associats la necessitat de preparar-se convenientment per ocupar llocs directius en llurs empreses. Aleshores alguns membres de la Junta Directiva es van adreçar, pels seus vincles naturals, a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) per emprendre aquesta iniciativa.

En el disseny del programa MBA hi va participar personal de la Facultat de Ciències Econòmiques i Empresarials i del Departament d’Enginyeria Química de la URV, personal de Dow Chemical Ibérica, SA i membres del mateix CETIT.

El curs acadèmic 1995-96 va començar la primera edició de l’MBA i des de llavors se n’han organitzat 28 edicions.

Valors

La vida és bàsicament una lluita, no per sobreviure, sinó per desenvolupar el potencial innat que hi ha dins de cadascun de nosaltres:

Junts
Creem l’MBA del futur. Junts gestionem aquest MBA. Junts apliquem el coneixement per construir noves organitzacions o reinventar les ja existents.

Excel·lència
Ens divertim descobrint i alliberant tot el nostre potencial, pujant de mica en mica el llistó, provant cada cop coses diferents.

Innovació
Estem canviant la manera d’ensenyar i d’aprendre. Generem i apliquem noves idees, fent que tothom pugui experimentar i construir.

Servei
Escoltem i responem voluntariosament a les necessitats de les persones, de les organitzacions i de la comunitat.