Informació clau

Un programa innovador alineat amb els models d’excel·lència en la gestió.

El Màster de Formació Permanent en Direcció i Gestió d’Empreses (MBA) de la URV és presencial i s’imparteix amb la modalitat Part-Time. S’estructura en set mòduls, els continguts dels quals s’apliquen i integren en el Projecte Integrat. L’esforç total de l’estudiant per obtenir el màxim rendiment del programa s’estima en 90 ECTS, és a dir, 1800 h. Entre aquestes s’inclouen 536 h lectives presencials i 44 h lectives virtuals.

Les hores lectives s’imparteixen les tardes de dos dies laborables (excloent-hi els divendres), de 18 a 22 h, i es distribueixen en dos anys acadèmics. Mai es programen classes en vigílies de festius i es respecten els períodes de vacances acadèmiques, per tal de facilitar la conciliació amb la vida familiar i laboral dels nostres estudiants. Des que s’inicia el programa, són necessaris 25 mesos per finalitzar-lo en primera convocatòria.