Procés d’admissió

Realitzar un MBA és una carrera de fons. Només seleccionem persones compromeses a donar el millor de sí mateixes durant dos anys en un entorn acadèmic altament exigent i reptador.

Requisits d’admissió:

    1. Titulació universitària de grau o equivalent*.
    2. Experiència laboral mínima de 3 anys.

* Amb caràcter excepcional també poden accedir persones que no compleixin amb aquest requisit, però que demostrin una gran experiència en el món de l’empresa i una capacitat per cursar el programa. En aquest cas, obtindran un certificat d’aprofitament.

Procediment d’admissió:

  1. Enviar el currículum vitae i/o l’enllaç al perfil de Linkedin, incloent-hi l’experiència laboral detallada, a mba@fundacio.urv.cat
  2. Realitzar l’entrevista personal amb el director de l’MBA-URV.

Número de places: 30 (s’assignaran per rigorós ordre d’inscripció).

Estem a la teva disposició per resoldre qualsevol dubte o consulta:

mba.urv.cat
mba@fundacio.urv.cat

+34 648 574 732

Fundació URV – Centre de Transferència de Tecnologia i Innovació (CTTi)
Campus Sescelades, edifici S2
Av. dels Països Catalans, 18. 43007 Tarragona