Propòsit

L’MBA és un màster generalista, de desenvolupament de carrera professional, adreçat a persones amb una experiència laboral àmplia i significativa. L’orientació és eminentment pràctica i professional.

El propòsit d’un programa MBA és:

POTENCIAR i DESENVOLUPAR l’experiència prèvia rellevant en el camp dels negocis i la gestió.

PREPARAR els estudiants per a exercir rols de lideratge transformacional a les organitzacions.

DESENVOLUPAR la capacitat de pensament estratègic, d’innovació i d’emprenedoria.

FOMENTAR la comprensió i proveir experiències sobre qüestions empresarials de caràcter global, incloent-hi les potencials contribucions que l’empresa pot fer per a resoldre aquestes qüestions.

PROMOURE la capacitat per aplicar i integrar els nous coneixements adquirits i el coneixement i experiència previs per a resoldre problemes empresarials complexos en una àmplia gamma de contextos.

ADQUIRIR un coneixement avançat de les organitzacions, la seva gestió i l’entorn en el qual aquestes operen.

FACILITAR la comprensió de la gestió responsable del risc i la creació sostenible de valor en funció dels impactes mediambientals, socials i de governança del negoci.

DESENVOLUPAR les competències de comunicació interpersonal i de treball en equip.

FOMENTAR l’aprenentatge al llarg de tota la vida i el desenvolupament personal.